Gorgeous velvety stonewash waistcoat hem [approx 40 inch bust-no stretch ]